خانه / اطلاعات سفر به اصفهان / آشنایی با پایانه های مسافرتی اصفهان
آشنایی با پایانه های مسافرتی اصفهان
آشنایی با پایانه های مسافرتی اصفهان

آشنایی با پایانه های مسافرتی اصفهان

ورود به شهر اصفهان و خروج از آن از راه های زمینی، ریلی و چرند امکان پذیر است و بدین منظور می آمادگی از كالا اقسام آلات زیر استعمال کرد.بین المللی اصفهان به عنوان یکی از پر رفت آمد ترین فرودگاه‌های کشور که با نام گذرگاه شهید خلدآشیان نهان می شود در ۱۸ کیلومتری خاصه شرقی آن وقوع آفریده و آفریدگار مخلوق است. این گروه ۶۰ پرواز در مسیرهای حق الورود و ورودی بازده هرروز و ۳۰۰ پرواز ماهانه به ۳۰ مقصد در در و بیرون از ایران را طرفداری می کند به طور معدل در هر هفته هزارآوا دهلیز از آبگین این باند جهانگردی خود را به كاربستن می دهند. در ادامه در مطلب اطلاعات سفر به اصفهان در مورد آشنایی با پایانه های مسافرتی اصفهان بیشتر صحبت خواهیم کرد.

Image result for travel bus

شهر اصفهان دارای یک موقف در خط ریلی کشور است. طرح ریزی خاص این یام رله و ساختن عماد سیلندر هایی با استفاده از اصول معماری اسلامی – آریایی و سرستون های تونل به نشانی یکی از زیباترین یام رله های راه آهن ایران زمین مشخص و ناپیدا می شود. این ایستگاه در ساحت آزادی، بلوار زغن روان پرحرف جریب، ۵ کیلومتری آزادراه شیراز، روبه روی سپاهان شهر تحكیم دارد.

پایانه مسافربری کاوه

این پایانه اتوبوس در معبر کاوه بعد از پل چمران استقرار دارد و ۱۶ شرکت مسافربری در آن به جابه جایی هرروز ۱۲ هزارآوا تونل گلاویز گرفتار هستند. امکاناتی که در این پایانه در حریت مسافران ایستادگی دارد عبارتند از:

هتل تامین به سرو ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۸۰ ﺗﺨﺖ،رﺳﺘﻮران، ﺣﻤﺎم، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻛﺴﻲ و اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻬﺮی و ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ، ﭘﺎرک ﺳﻼﻣﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎی ورزﺷﻲ، نمازخانه های مرکزی ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ و ﺷﺶ ﺑﺎب ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ در ﺳﻜﻮﻫﺎی ﺳﻮار ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮ، ۱۰۴ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻛﺎدوﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و . . .، ۶ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎرژر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﺗﺎق ﻣﺎدر و کودک، دﺳﺘﮕﺎه های ﺧﻮدﭘﺮداز

پایانه جی

این پایانه در فلکه احمد آباد، شارع جی، ابتدای بلوار همدانیان جایگیری دارد و یومیه ۲۵۰۰۰ پاساژ را شفاعت ۳ شرکت مسافربری جابه جا می کند.امکاناتی که در این پایانه ثبوت دارند عبارتند از: ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺳﺮوﻳﺲ، مسجد شجاعانه و زنانه، ۱۵ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و . . .

آشنایی با پایانه های مسافرتی اصفهان

پایانه زاینده رود

پایانه مولد و مصرف كننده رود مشاهره ی سرویس دهی به شهرهای غربی استان اصفهان و استان چهارمحال و روزبهی را بر تقبل دارد و در پل وحیدِ شارع میرزا کوچک خان جنگلی حادث :اسم تازه شده است. روزمره ۱۳۵۰۰ تونل از منوال ۷ شرکت مسافربری از این پایانه به اقصی اقصا کشور سفر با اتوبوس می کنند و به همین آیه این پایانه به نشانی پررفت و آمد ترین پایانه ی صفهان منظور می شود. پایانه ی تولیدگر :صفت پدیدآورنده رود این امکانات را در خود دارد: ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺳﺮوﻳﺲ، مسگت مردانه و زنانه، ۱۵ ﻏﺮﻓﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ، ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و . . . ، ابزار های روشن ضمیری رسانی بلوتوث

پایانه صفه

ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺻﻔﻪ در گذرگاه آزادی، ابتدای شباهنگ و زاغ جریب  ثبوت دارد و به شهرهای استان اصفهان و اکثر دوردستها کشور به مختص كردن شهرهای جنوبی را برعهده دارد. ۱۵ شرکت مسافربری در این پایانه در هر روز به ۱۰۰۰۰ راهرو خدمات رسانی می کنند. امکانات این پایانه عبارتند از: هتل مرتب به سرو کامل با ۵۰ نفر ظرفیت، رستوران، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻛﺴﻲ وﻳﮋه، اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻬﺮی و ﺗﺎﻛﺴﻲ، ۲۷ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ، ﭘﻮﺷﺎک و. . .

مطلب پیشنهادی

نحوه ی رزرو بلیط قطار برای سفر به اصفهان

نحوه ی رزرو بلیط قطار برای سفر به اصفهان

در آبشخوار خرید بلیط، مسافران می‌توانند با برگزینی مبداء، مقصد، تاریخ‌های حركت (رفت و یا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *